?

Log in

Previous 10

Jun. 13th, 2009


varenik108

Козак-Мамай на народних картинах - це медитуючий воїн. Він сидить на землі у позі Будди й дивиться

КОЗАК МАМАЙ

образ українського лицаря

 

Козак-Мамай на народних картинах - це медитуючий воїн. Він сидить на землі у позі Будди й дивиться

у Безвічність відстороненим од світу поглядом, але щомиті готовий активно протидіяти злобительству.

 

 

Образ Козака-Мамая так само популярний в Україні, як образ Будди на Сході. Козак-Мамай - це козацький провидця, наш народний святий, його зображення, було неодмінним атрибутом української хати. Подібність Козака-Мамая й Будди - не формальна, у них обох виявився первинний орійський духовний тип, започаткований першим провідцею оріїв Рамом. Козак-Мамай своєю дієвістю навіть ближчий до Рама, ніж Будда. У Козакові-Мамаєві як міфологічному модулі орійського способу життя поєднано мудрість відунів-рахманів і дієвість воїнів-кшатріїв. Козак-Мамай став символом взаємодії двох провідних верств традиційного українського суспільства духовної та військово-адміністративної, символом єдности відунів і воїнів, які забезпечували енергетичний і фізичний захист основної верстви - хліборобів, господарів автохтонів України, підтримували цілісність і життєву волю етнічного єства. Цей синтез бойової активности й мудрости наш народ передав у назві козак-характерник, а персоніфіковано - в імені Козак-Мамай. Козацтво й характерництво - релікти прадавньої орійської традиції в українській культурі. Суть козака-лицаря - священний героїзм в обороні рідного краю, відсутність страху перед фізичною смертю. Суть відуна- характерника - яснобачення, духовне провідництво й цілительство свого народу. Саме такими рисами воїна-лицаря й відуна-чародія в міфо-поетичній свідомості українців наділений козак-характерник, званий Козаком-Мамаєм. Сам будучи безсмертний, Козак-Мамай став символом безсмертя українського духу.

 

 

Слово козак чи косак за первинною суттю своєю означає - світлоносний, небесний воїн або нащадок сака. Знаком світлоносности козака була чуприна-коса на тім'ї, що її в усі часи носили представники військової верстви в усіх орійських народів. Такі коси мали і найближчі предки козаків саки (буквально: воїни світла) - царські скити (скіфи), які були військово-адміністративною верствою сколотського (скіфського) суспільства, що жило в Україні понад дві тисячі років тому. Козаки як військово-адміністративна верства нового українського суспільства успадкували від саків принцип військової демократії, що ліг в основу Української козацької республіки XVI-XVII століть. Духовним осердям козацтва були воїни-характерники й співці-кобзарі. Часто ці функції поєднувалися в одній людині. Яскравим уособленням воїна-характерника й співця-кобзаря став Козак-Мамай, вірними супутницями якого були шабля й кобза чи бандура. Від духовної функції кобзаря - співця-відуна, носія благословенної мудрости, походить і назва його ритуального інструменту - кобза (співуча-відуча). Кобзарі - це співці-провідці, тлумачі світу, носії ведичного світогляду й хранителі генетичної пам'яти.

Таку духовну функцію в давньоіндійському суспільстві справляли кабі або каві (співці-відуни), у давньогрецькому - рапсоди (творці й виконавці епічних поем), у давньоірландському - філіди (знавці родової генеалогії й поети-мудреці), у давньоскандинавському - скальди, у осетинів - гекуоки, у кабардинців - гегуако, у таджиків - гафізи.

У давніх оріїв функцію духовних провідців справляли віщі племінні співці, божествені мудреці - ріші чи пандарріші. Від цього первинного наймення походить друга назва кобзаря - бандурист і назва інструменту - бандура.

 

 

Українські кобзарі-бандуристи - козаки-мамаї як носії ведичної духовної традиції стали творцями нашого усного героїчного епосу козацьких дум та історичних пісень, які лишаються неперевершеними творіннями поетичного генія народу й за якими слід вивчати справжню історію України.

Кобзарство, як і характерництво, - таке глибинне духовне явище в українській культурі, що його важко нам нині осягнути в усій повноті. Релікти кобзарства майже зникли, а образ кобзаря асоціюється в нинішніх людей тільки із сліпими старцями, які ходили по Україні ще й на початку XX століття й співали про нашу минулу славу (та й їх організовано винищили в 30-х рр. більшовицькі ідеологи).

Нині тільки образ Козака-Мамая лишається в етнічній свідомості українців ідеальним символом-архетипом волі й невмирущости. Лицарський дух Козака-Мамая відкриває нам таїну стійкости України. Суть цього одкровення в єдності духовної й військової сили, мудрости й дієвости.

 

Олександер Шокало "Український світ", 1996, №1/3

Feb. 17th, 2009


varenik108

(no subject)


Feb. 6th, 2009


varenik108

Программа курса «Буддизм без границ»

19.02.(четверг)
19.00 – Лекция Александра Койбагарова в библиотеке им. Короленко.

20.02.(пятница)
20.00 – Лекция Саши Панасюка в БЦ.
23.00 – Гулянье в Varenik's.

21.02.(суббота)
11.00 – Завтрак
12.00 – 13.30 – Медитационная сессия
15.00 – 16.30 – Медитационная сессия
17.00 – Обед
18.00 – Лекция Александра Койбагарова в БЦ.
20.00 – Ужин
21.00 – Аукцион
22.00 – Дхарма-пати в Varenik's.

22.02.(воскресенье)
9.00 – 11.00 - Баня
11.00 – Завтрак
12.00 – Экскурсия
14.00 – Обед
16.00 – Презентация Миньковки-2009.
18.00 – Лекция Славы Гордиевича в БЦ.
20.00 – Ужин

23.02.(понедельник)
День медитации
19.00 – Лекция «Вопросы и ответы» для самых стойких:))

Jan. 28th, 2009


varenik108

(no subject)

Буддизм без границ

 


Курс "Буддизм без границ" начнется городской публичной лецией 19 февраля в 19-00 в городской библиотеке им. Короленко.

Лекцию прочитает ученик Ламы Оле, путешествующий учитель Александр Койбагаров.

20.02.-23.02. в 20-00 - лекции в Черниговском Буддиском Центре прочтут Слава Гордиевич и Саша Панасюк.
 
Также в программе:

   Медитации
   Экскурсии по городу
   Баня
   Дхарма-пати в пабе «Varenik's»
   Безграничное общение с друзьями из Москвы, Киева, Питера и Белоруси.
 
Стоимость:
    Публичная лекция, пожертвования 10 грн
    Лекции в центре, пожертвования    15 грн
    Проживание в центре                        10 грн
    Питание в центре                               35 грн день
    Так же в радиусе 100 м от центра есть бары и фаст-фуды.
 
Желающим питаться в центре просьба зарегистрироваться  по адресу:
varenik108@gmail.com Игорь Вареник
  
По всем вопросам  пишите на адрес:
chernihiv@diamondway-center.org
телефон +380 462 60 38 21 центр
моб +380 67 460 86 69 Саша Панасюк.
 

Адрес центра: пр. Мира дом 27, кв. 9.
Код калитки  270
Домофон 9.

 Jan. 26th, 2009


varenik108

2009!


Jan. 24th, 2009


varenik108

Есть Работа!

Дорогие друзья!
В черниговском центре, есть РАБОТА для одного - двух профессиональных строителей (штукатурка потолка и стен)
Нам нужна помощь!
Оплачиваем дорогу, работу, питание, ночлег :)
Хорошую компанию гарантируем!

Мы хотим успеть до 20 февраля, к встрече Дхарма Десанта в нашем городе :)

Ваши Черниговские друзья в Дхарме.

Jan. 23rd, 2009


varenik108

Забота о других спасает от стресса

Забота о других спасает от стресса

Размышления о судьбах человечества и мире во всем мире способны снизить негативные реакции организма после перенесенного стресса. Такая медитация вернет покой и сохранит здоровье.

Ученые из Университета Эмори уверены, что способность расслабиться и размышления о покое других людей способны помочь человеку перенести стрессовую ситуацию. Реакция осуществляется на нейроэндокринном уровне. При этом изменяются поведенческие реакции человека, снижается напряжение и психосоциальное давление со стороны других людей.

В исследовании согласился принять участие 61 учащийся колледжа в возрасте от 17 до 19 лет. 33 из них в течение шести недель размышляли, пытаясь развить в себе сострадание к окружающему миру. Исследовательская программа включала в себя обучение, обсуждение и собственно процесс психологической работы. Оставшиеся 28 участников вошли в контрольную группу.

Программа, по которой постигали суть медитации испытуемые, основывается на тибетской буддистской практике. Согласно древним учениям, человеку следует развивать в своей душе сострадание ко всему окружающему его миру, стремление к заботе обо всех как о самом себе. В результате этого должна стираться грань между «Я» и остальными людьми. В сочетании с мудростью это позволит увидеть мир в его основе, абстрагируясь от обыденного восприятия.

При этом в различных предыдущих исследованиях доказано, что медитация влияет на организм на физиологическом уровне. Ученые отмечают, что зачастую перенапряжение так изнашивает организм, что он становится восприимчив к болезням.

Участники исследования американских ученых проходили специальное тестирование, в ходе которого подвергались психологическому давлению. При этом обыгрывалась ситуация, когда один человек выступает в роли соискателя на новой работе, а трое других — менеджеры компании. Разговор основывался на стандартных вопросах, при этом велся контроль времени. Если интервьюируемый переставал говорить, то ему задавали специальные вопросы. Также человек выполнял и особые задания, например, отсчитывал от какого-либо большого числа в единых приращениях так быстро, насколько это возможно. Например, 7247, 7260 (плюс 13), 7273 — и так далее. Во время теста шла видеосъемка, а испытуемый периодически получал возможность отдохнуть. В это время измерялись различные физиологические показатели.

«Медитирующая» группа выполняла специальные упражнения по работе над собой, домашнюю работу. Контрольная группа посещала занятия, касающиеся умственного и физического здоровья. Среди рассмотренных тем числились контроль перенапряжения, проблемы, связанные с наркотиками, вопросы здорового питания.

В ходе оценки исследователи особое внимание уделили уровню кортизола в крови, а также интерлейкину-6. Первый из них представляет собой стероидный гормон, регулирующий обмен веществ. В частности, он играет ключевую роль в защитных реакциях организма на стресс и голод. При этом поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови, а также кровяное давление. В свою очередь, интерлейкин-6 — один из самых активных цитокинов, управляющих иммунным ответом и воспалительными реакциями.

В результате стресса у представителей контрольной группы не наблюдалось особых изменений уровня интерлейкина и кортизола, тогда как среди «медитационной» группы количество этих веществ в крови оказалось ниже. Результат медитации зависит от времени, проведенного за психологической самотренировкой. Исследователи уверены: в результате работы над самим собой человек испытывает меньшее психологическое напряжение, что позволяет его организму слабее реагировать на стресс.

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

Ранее в этом году в журнале Public Library of Science появились результаты исследования ученых из Гарвардского университета в Массачусетсе. Они оценивали реакцию организма на стресс, причиной которого может стать как позитивное, так и негативное событие. Но в любом случае оно вызывает психическую реакцию.

Оказалось, что тяжелые ежедневные мысли мешают телу быть здоровым, а спокойные и добрые исцеляют и даже влияют на состав крови.

Исследователи взяли образцы крови у двух групп людей. В одной люди ежедневно медитировали или молились в течение многих лет, другие никогда не были склонны к этому.

Проанализировав состав крови, ученые пришли к выводу, что в «медитирующей» группе активность половины связанных со стрессом генов была снижена или отсутствовала вовсе. Эти люди реже испытывали такие классические недомогания как лихорадка, высокое давление, боль.

После этого специалисты начали обучать вторую группу различным методам расслабления. В течение восьми недель по десять минут в день члены группы читали молитвы, размышляли о приятном, повторяли различные звуки, фразы или движения. К концу курса у этих участников эксперимента также снизилась активность связанных со стрессом генов.

Jan. 21st, 2009


varenik108

Лекция "Буддизм сегодня"


Друзья к сожалению по причинам изменения расписания Учителей, мы переносим лекцию на 20 февраля!
Подробности сообщим!
Ждем от вас понимания :)
До встречи в феврале!

Jan. 19th, 2009


varenik108

Сайт Черниговского Буддиского Цента

Ура! мы запустили наш сайт!

chernihiv.buddhism.org.ua/

Ждем в гости!

Jan. 16th, 2009


varenik108

Что такое буддизм?
Что такое буддизм?


Лучшее описание своего учения дал сам Будда. На санскрите учение называется "Дхарма", а по-тибетски - "Чё". И то и другое означает "вещи как они есть". Таким образом, буддизм можно рассматривать как набор инструментов, позволяющих нам видеть вещи такими, какие они есть, здесь и сейчас. В буддизме нет никаких догм, и можно везде ставить знаки вопроса. Учение Будды нацелено на полное развитие и свободу тела, речи и ума.Читати тутCollapse )

Previous 10